WikiQaamuus:Lifaaqyaal

Ka Wiktionary

Lifaaq waa sheey wax laagu lifaaqo, sida qoraal oo sawir ama dokuminti lasoo raaci iwm. Lifaaq waa tusaha ama sheegaha wax la raaciyey wixii hore wixii ka maqanaa.